top of page

Sjøkrepsen er en nær slektning av hummeren. Arten går også under flere andre navn, som keiserhummer eller bokstavhummer. Den passer ypperlig på grillen og i andre sjømatretter, som for eksempel i gryter og pasta.

1kg Sjøkreps rå

kr 690,00Pris
 • Sjøkreps har en blek oransje farge og samme kroppsfasong som hummer, men sjøkrepsen er mindre og smalere. Sjøkrepsen har fem par bein, og de tre fremste av disse har klør. Det fremste paret er de største klørne. Sjøkrepsen lever på 20–800 m dyp, gjerne på bløtbunn av sandblandet mudder eller leire. På bløtbunnen graver den huler på 20–30 cm ned i sedimentet for å skjule seg. De nyreformede øynene, som også har gitt sjøkrepsen sitt latinske navn (Nephrops norvegicus), er svært lysømfintlige. Derfor tilbringer den mye tid i hulen, og er utenfor hulen mest på nattestid eller på dagtid på store dyp der det er lite lys. På natten jakter den etter mat, mens på dagtid gjemmer den seg i hulen. Sjøkrepsen er altetende og spiser krepsdyr, børstemark, bløtdyr og åtsler. De voksne sjøkrepsene er stedbundne og kan bli opptil 15 år gamle. Hunnen gyter om sommeren og bærer de 1000–5000 eggene under halen i 8–9 måneder. De eggbærende hunnene beveger seg sjelden ut av hulene sine i denne perioden. Når eggene klekkes, driver larvene fritt i sjøen i opptil 60 dager før de trekker ned mot bunnen. Sjøkreps er utbredt vest i Middelhavet, i Nordøst-Atlanteren fra Marokko til Troms og rundt Island og Storbritannia. Sjøkreps i Norskerenna vest for Lindesnes og i Skagerrak/Kattegat regnes som to separate bestander.

  Fiskeri

  Sjøkreps fiskes hele året langs norskekysten nord til Lofoten, i Nordsjøen og i Skagerrak. Den største andelen av fangstene kommer fra Skagerrak. Fangstredskapene er i hovedsak teiner, i tillegg til at noe tas som bifangst i reketrål. Teinefiske etter sjøkreps er populært blant fritidsfiskere.

  OMRÅDE

  Det vestlige Middelhavet og Nordøst-Atlanteren fra Marokko til Troms, rundt Island og Storbritannia

  MAKSIMAL STØRRELSE

  Maks 24–25 cm lang

   

bottom of page