Reker, ekstra store, 40 til 60 stk pr kg(5 kg)

Reker, ekstra store, 40 til 60 stk pr kg(5 kg)

kr 1 890,00Pris

Dette er de største og flotteste rekene du kan tenke deg!  

 

 

 For å kunne tilby konstant førsteklasses kvalitet selger vi reker som er fanget i området rundt Grønland. Dette er også mer bærekraftig og miljøvennlig. Våre kystnære reker er av WWF Norge kategorisert med rødt og som en truet art, mens Grønlandsrekene er plassert i grønn kategori i WWF-Norge sin sjømatguide.

 • OM REKER

  Rekene befinner seg vanligvis på mellom 100 og 700 dyp, men finnes både grunnere (opptil 20 m) og dypere (ned til 900 m), og de liker seg godt i temperaturer på mellom 1-6ºC. Rekebestanden deles inn etter hvor den lever. I Norge er reker utbredt i fjorder, kystnære områder, i Nordsjøen/Skagerrak og i Barentshavet. I Nordsjøen fiskes det på bestanden som befinner seg i Norskerenna. Rekene 
  finnes også på begge sider av Nord-Atlanteren, rundt Island, Jan Mayen, ved Grønland og langs østkysten av Canada. Om dagen ligger reken på bunnen for å hvile eller beite. Om natten stiger den opp i vannsøylen for å spise dyreplankton. Reken beveger seg mest opp og ned i vannsøylen, men hunnen kan bevege seg til grunnere vann rundt klekketid. Kaldtvannsreker er hermafroditter. Det vil si at de fødes som hann og skifter kjønn. Kjønnsskifte varierer fra de ulike oppvekstområdene. I Nordsjøen og Skagerrak skifter rekene kjønn når de er mellom 1,5–2,5 år, mens i Barentshavet skjer det når de er mellom 4–7 år gammel. For reker i fjorder og kystnære områder skjer kjønnsskiftet i 2–6-årsalderen. Kjønnsskifte øker jo lengre nord de lever. Reker kan bli 15–16 cm og opptil 10 år gamle. Rekene parrer på høsten, og hunnreken bærer rognen under bakkroppen gjennom vinteren. Eggene klekkes på våren. De nyklekte larvene beiter på små plankton i de øverste vannlagene før de etter 2–3 måneder trekker seg mot bunnen.

  FISKERI

  Rekefisket foregår hele året. Rekene i Barentshavet blir fisket med store frysetrålere som bearbeider og pakker fangsten om bord. Rekene i Nordsjøen og Skagerrak og i fjorder og kystnære områder blir fi sket av små reketrålere. Rekene blir da primært kokt om bord og solgt som ferske, kokte reker. Fangstredskapet som brukes i rekefi sket er trål med en minste maskevidde på 35 mm. Det er påbudt med sorteringsrist for fisk på reketrålen. Sorteringsristen sørger for å sende mesteparten av fisk og småreker over en viss størrelse ut av trålen igjen. Det gjøres også forsøk med å fi ske reker med teiner i Norge, noe som er et vanlig fangstredskap i andre deler av verden hvor det fiskes etter reker. Det pågår flere spennende FOU prosjekter i rekenæringen. Blant annet et prosjekt som ser på fangst, lagring og forsendelse av levende reker til nasjonale og internasjonale markeder.
  Disse rekene fiskes med teiner.

  OMRÅDE

  Fjorder og kystnære områder, Nordsjøen/Skagerrak og Barentshavet

  MAKSIMAL STØRRELSE

  Reker i Barentshavet: 16 cm og 20 g

  Reker i Nordsjøen og Skagerrak: 18 cm
  Kyst- og fjordreker: 16 cm og 20 g

   

 • 100% FORNØYD GARANTI

  Larsen Fisk og Vilt AS har full fokus på at råvarene vi selger alltid skal være av førsteklasses kvalitet. Dette kvalitetssikrer vi nøye gjennom samarbeid kun med leverandører som kan dokumentere sitt kvalitetsarbeid i alle ledd, fra fangst eller slakting og frem til vi selv overtar ansvaret før utkjøring til våre kunder.

   

  For oss er det åpenbart og veldig enkelt.
  Alle våre kunder får 100 % fornøyd garanti og full returrett om ønskelig.

   

  Er du misfornøyd med en leveranse fra oss?

   

  Det eneste vi krever er at du gir oss beskjed om hvilken leveranse det gjelder, og da senest 2 uker etter at leveransen har funnet sted. Og, produktet må oppbevares i fryser inntil en av våre sjåfører avhenter produktet, maks 2 uker fra vi ble gjort kjent med saken.

  Utover dette stiller vi ingen krav eller spørsmål omkring hva du er misfornøyd med.

  Det får koste hva det koste vil. Våre kunder skal være 100% fornøyde kunder! 

   

  Ta gjerne kontakt med oss dersom du har du spørsmål eller kommentarer omkring kvaliteten på våre produkter eller tjenester.

 • NÆRINGSINNHOLD

  Reker er rike på:

  • Protein, som bygger og vedlikeholder cellene i kroppene.
  • Vitamin D, som er nødvendig for riktig kalsiumbalanse i kroppen og som bidrar til å vedlikeholde og styrke skjelettet.
  • Vitamin B12, som viktig for kroppens produksjon av nye celler, inkludert røde blodceller, og som kan bidra til å forhindre anemi.
  • Selen, som er et viktig medvirkende stoff i et enzym som bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen.

   

  NÆRINGSINNHOLD PER 100 G REKER:

  Energi: 426 kJ / 100 kcal

  Næringsstoffer:
  Protein: 23,3 g
  Fett: 0,8 g
  Mettede fettsyrer: 0,1 g
  Cis-enumettede fettsyrer: 0,2 g
  Cis-flerumettede fettsyrer: 0,2 g
  Omega-3: 0,2 g
  Kolesterol: 150 mg

  Vitaminer:
  Vitamin A: 2 RAE
  Vitamin D: 3,5 μg
  Riboflavin: 0,07 mg
  Vitamin E: 5,3 alfa-TE
  Vitamin B12: 4,6 μg

  Mineraler:
  Kalsium: 61 mg
  Selen: 30 μg
  Jod: —