top of page

Rødspette er en fiskeart i flyndrefamilien.  Egner seg godt til «fish and chips».

Panert Rødspette

kr 845,00Pris
  • Rødspette kjennes på den grå eller brune, glatte øyesiden med mange røde flekker – men må ikke forveksles med Skrubbe, som tidvis er veldig lik. På undersiden er rødspetta hvit. Fisken liker seg best på dyp mellom 7 og 200 m. Rødspetta ernærer seg på børstemark, skjell, maneter, krepsdyr, pigghuder og småfi sk som den fi nner på bunnen. Som vanlig hos flatfisk vokser hunnen mye raskere og blir mye større enn hannen. Kjønnsmodningen inntrer vanligvis ved 2–3 årsalderen, men hunnen blir senere kjønnsmoden enn hannen. Rødspetta kan bli opptil 50 år gammel. Rødspetta er utbredt i det østlige Atlanterhavet fra Barentshavet i nord og sørover til Middelhavet og kysten av Afrika. Arten er delt inn i flere bestander, og den største bestanden befinner seg i Nordsjøen. Rødspetta regnes som en stedbunden art, men når gytetiden nærmer seg vandrer den lange distanser til bestemte gyteområder. Den gyter i november–mai i den sentrale og sørlige delen av Nordsjøen. Rødspetta gyter på bunnen, og eggene flyter opp til overflaten. Når eggene klekkes, har larvene vanlig fiskefasong. Litt etter litt vandrer det venstre øyet over til høyre side, og yngelen får mer og mer flatfiskform. Etter cirka 2 måneder vil den søke ned mot sandbunnen på grunne områder. Når den etter hvert blir større, søker den ned mot dypere områder.

    FISKERI

    Rødspette fiskes hele året. Fisket foregår i Nordsjøen og Skagerrak, med bunntrål, snurrevad eller bunngarn

bottom of page