top of page

Kommer i ca 300gram vakuumpakket fileter. Førsteklasses rå laks, fullstendig fri for skinn og bein. Produktet kan selvsagt grilles eller stekes, men vi anbefaler også å prøve en "rå" variant, f.eks., Sashimi, Sushi, Carpaccio eller tartar for å nevne noen.

3,5kg Laks Premium, vakuumpakket

kr 2 090,00Pris
 • Laksen er lett å kjenne igjen på den strømlinjeformete kroppsfasongen, den mørkeblå oversiden, det blanke skinnet med svarte prikker på og den såkalte fettfinnen, som ligger foran halefinnen. Atlantisk laks blir oppdrettet langs nesten hele kystlinjen fra Øst-Finnmark til Vestlandet. Anleggene blir nøye planlagt og lokalisert i fjorder og andre områder med god vannutskiftning som sikrer optimale leveforhold for fisken. Laksen starter livet i ferskvann og blir etter hvert satt ut i merder i sjøvann. Den opp holder seg i merdene i hav og fjorder i 14–22 måneder, helt til den har nådd slakteklar størrelse på 4–6 kg.

  HAVBRUK

  Oppdrett og omsetning av atlantisk laks foregår gjennom hele året. Laksen starter livet på land i et inkubatorbrett. Rognen blir befruktet i ferskvann og blir inkubert i en konstant temperatur i 80 dager før klekking. Etter klekking ernærer yngelen seg av plommesekken som den har på magen. Når plommesekken er spist opp, går yngelen over til å spise fôr. Denne prosessen skjer fire til seks uker etter klekking. Når den begynner å spise fôr, blir de flyttet til større ferskvannstanker. Etter 10–16 måneder i ferskvann er laksen klar til å bli plassert i sjøen. På dette stadiet veier hver fisk mellom 60 og 100 g. Før den settes ut i havet, må den gå gjennom en smoltifiseringsprosess. Denne prosessen gjør at fisken kan leve i saltvann, og kalles da smolt. Laksen vokser opp i merder som ligger i sjø og fjorder. Den oppholder seg i merdene i 14–22 måneder til den når en gunstig slaktevekt (4–6 kg). Deretter blir den fraktet i brønnbåter til bearbeidingsanlegg, hvor den slaktes og bearbeides.

  OMRÅDE

  Oppdrettet laks vokser opp i merder langs norskekysten

  MAKSIMAL STØRRELSE

  4–6 kg

   

bottom of page