top of page

Røkt kolje er en meget populær fisk som de fleste har på middagsbordet i hverdagen. Den kommer i 150-180gram fileter uten skinn og bein. 

 

Kolje tilhører torskefamilien og har et delikat, magert kjøtt med god bindingsevne. Den blir ofte brukt i fiskekaker og fiskesupper .Er en av den vanligste råvaren i den klassiske retten «fish and chips».

2,5kg Røkt Kolje filet ,uten skinn og bein

kr 1 190,00Pris
 • Hyse er lett kjennelig med den svarte flekken under den fremste ryggfinnen, den svarte stripa langs kroppen og den lille skjeggtråden på haken. Hyse er en bunnfisk og finnes på dyp mellom 40 og 300 m. I Norge skiller man mellom to forskjellige hysebestander: nordøstarktisk hyse, som finnes nord for 62ºN, og hysebestanden i Nordsjøen og Skagerrak. Den nordøstarktiske hysebestanden, som finnes langs hele kysten nord for Stad, i Barentshavet og på vestsiden av Svalbard, utgjør størsteparten av fiskeriene. Gyteperioden er mellom mars og juli, og hyse gyter spredt på dypt vann. Det viktigste gyteområdet er på vestsiden av Tromsøflaket. Andre viktige gyteområder i Nord-Norge er utenfor Røstbanken og Vesterålsbankene, men hyse gyter også langs eggakanten utenfor Møre og Romsdal. Hyse lever av ulike typer bunndyr. De yngre fiskene spiser plankton som befinner seg oppe i sjøen, mens de eldre og større fiskene spiser fiskeegg, reker og annen småfisk. Selv om hyse er en bunnfisk, kan den også befinne seg høyere oppe i vannmassene.

  FISKERI

  Hyse fiskes gjennom hele året. Fangsten foregår i kystnære områder og på fiskebankene i nord i de østlige delene av den økonomiske sonen. Bunntrål, snurrevad, line og garn er de vanligste fangstredskapene.

  OMRÅDE

  Langs hele kysten nord for Stadt, i Barentshavet, på vestsiden av Svalbard og i Nordsjøen/Skagerrak

  MAKSIMAL STØRRELSE

  Opptil 110 cm og 14 kg

bottom of page