top of page

Vår bestselger . Fantastisk Torske loins  av beste kvalitet. Kommer i fileter på 160-200gram. Skinn og beinfri. 

 

5kg Torsk Loins, skinn og beinfri

kr 1 990,00Pris
 • Torsken kjennes på den langstrakte kroppen med stort hode, og den tydelige skjeggtråden under haken. Torsk er i utgangspunktet en bunnfisk, men større torsk lever også i de frie vannmassene. Vi skiller mellom to hovedtyper av torsk: den stasjonære kysttorsken som lever ved bunnen på grunt vann langs kysten, og den vandrende norsk-arktiske torsken som har sitt oppvekstområde i Barentshavet og senere kommer inn til norskekysten som gytemoden torsk, bedre kjent som skrei.

  FISKET

  Torsken fiskes ved hjelp av bunntrål, snurrevad, line, garn og jukse. Fiskeriet foregår hele året, men har en sesongtopp fra januar til april.

  OMRÅDE

  Kysttorsk: Fjorder og kystnære områder
  Nordøstarktisk torsk: Beiteområde i Barentshavet, gyteområde fra Finnmark til Stadt. Viktigste gytefeltene utenfor Lofoten

  MAKSIMAL STØRRELSE

  Kysttorsk: Maks 130 cm og 40 kg

  Nordøstarktisk torsk: Maks 169 cm og 55 kg

bottom of page